Uğur Kurs Merkezleri

Performans Takibi

Sınavlara yönelik denemeler ve kişiye özgü
danışmanlar sayesinde öğrencilerin bilgileri test edilir.
Performans takibi doğrultusunda akademik
yönlendirmeler yapılır.