Uğur Kurs Merkezleri

Akademik Takvim

Eğitim-öğretim döneminden önce günde 6 saat ders işlenmesi planlanan Uğur Kurs programında, okulların açılmasıyla birlikte dersler haftada iki gün 3’er saat olarak belirlenmiştir. Cuma günleri etüt ya da YGS ve LYS deneme sınavları programlanmıştır.

  • Mezun
  • 12. Sınıf
  • 11. Sınıf
  • 10. ve 9. Sınıf

Mezun YGS - LYS

Hazırlık Program Detayları

Mezun grubu program, 1-10 eylül tarihinde derslerle birlikte başlar. Günlük 6 saat ders işleneceği varsayılmıştır. Eğitim - öğretim döneminin başlamasından itibaren ise haftada iki gün 3’er saat, cumartesi günleri 6 saat ders planlanmış ve cuma günleri de etüt olarak belirlenmiştir.

Ders çizelgeleri MF, TM, TS gruplarına göre ayrı ayrı yapılmaktadır. Cuma günleri Etüt yada Sınav olacaktır. Akademik takvimde yıllık toplam I. Grupta 628 ve II. Grupta 826 saat ders öngörülmüştür.

sınav sistemi

YGS - LYS Sınavı

Hazırlık Program Detayları

12. sınıf programı, 15 ağustos - 10 eylül tarihinde derslerle
birlikte başlar. Günlük 6 saat ders işleneceği varsayılmıştır.
Eğitim - öğretim döneminin başlamasından itibaren ise haftada
iki gün 3’er saat, cumartesi günleri 6 saat ders planlanmış ve
cuma günleri de etüt olarak belirlenmiştir.

Ders çizelgeleri MF, TM, TS gruplarına göre ayrı ayrı
yapılmaktadır. Akademik takvimde yıllık toplam 743
saat ders öngörülmüştür.

sınav sistemi

YGS - LYS Sınavı

Hazırlık Program Detayları

11. sınıf programı, 1-10 eylül tarihinde derslerle birlikte başlar.
Günlük 6 saat ders işleneceği varsayılmıştır. Eğitim - öğretim
döneminin başlamasından itibaren ise haftada iki gün
3’er saat, cumartesi günleri 6 saat ders planlanmış ve
cuma günleri de etüt olarak belirlenmiştir.

Ders çizelgeleri MF, TM, TS gruplarına göre ayrı ayrı
yapılmaktadır. Akademik takvimde yıllık toplam 616
saat ders öngörülmüştür.

sınav sistemi

10. ve 9. Okula Yardımcı

Hazırlık Program Detayları

10. ve 9. sınıf eğitim - öğretim döneminin başlamasından
itibaren haftada iki gün 3’er saat, cumartesi günleri 6 saat
ders planlanmış ve cuma günleri de etüt olarak belirlenmiştir.

GBS denemeleri Cuma günleri uygulanmak üzere
programlanmıştır. Akademik takvimde yıllık toplam
577 saat ders öngörülmüştür.sınav sistemi